Edició 2014

El 16 de Novembre de 2014 va tenir lloc el 3r Torneig de Pàdel Solidari de Servei Solidari celebrat a les instal·lacions del Indoor Pàdel Team de Barberà.

AMB LA COL·LABORACIÓ DE

AIXÍ HO VAM VIURE