Condicions d’ús i política de privacitat

Consento expressament i autoritzo a Fundació Privada Servei Solidari per la Inclusió Social per a que tracti les dades que cedeixo voluntàriament, d’acord amb la Llei Orgànica 15/1.999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la Llei 34/2002 i la Directiva 95/46/CE y 2000/31/CE, dins de l’àmbit professional de la pròpia entitat, i a que les pugui cedir a aquelles entitats públiques i privades amb les que tingui concert o contracte regulador de transferències d’informació sobre persones. També perquè pugui publicar la meva imatge a les pàgines web de la Fundació, filmacions destinades a difusió pública no comercial i fotografies per a revistes o publicacions d’àmbit social i educatiu. Els destinataris de la informació són tots els departaments, compartiments, locals i ens associats en els que s’organitza l’esmentada fundació i els estaments oficials que per llei demanin la cessió de les dades.