Informació

Horari: de 10h a 18h

Lloc: Pàdel Team Indoor (Barberà del Vallès)

Categories del torneig:
Masculina, femenina i mixta. Cada categoria es dividirà en 3 nivells si el nombre de participants
ho permet.

Horari del torneig
De 10h a 17h: Fase de grups (lligueta).

De 17h a 18h: Semifinals i Finals.

Quadre de joc i horaris
El dia 17 de novembre l’organització farà arribar un correu electrònic a tots els inscrits amb l’ordre i l’horari dels partits.

Competició
La fase prèvia es jugarà en forma de lligueta per nivells. Cada parella disputarà entre quatre i cinc partits durant aquesta fase.

La fase final la disputaran les parelles millor classificades de cada grup en sistema
d’eliminatòria fins a la final.

Els partits duraran 25 minuts . La parella que aconsegueixi més jocs guanya el partit.
L’organització farà sonar una senyal acústica al finalitzar el temps de joc.

Sistema de puntuació: partit guanyat 3 punts, partit empatat 2 punts, partit perdut 1 punt. Si
una parella no es presenta a jugar un partit se’l considera perdedor per 0 a 6. Si l’organització
ho considera oportú es penalitzarà la no presentació del partit amb -1 punt.
Cada 5′ de retràs en la presentació del partit es considera 1 joc perdut.

INFORMACIONS

• Els dubtes que puguin sorgir en el transcurs del joc els resoldrà el jutge àrbitre.

• Els jugadors del torneig hauran de tenir respecte vers els contraris, jutge àrbitre i el material
en general. L’organització pot excloure del torneig aquelles persones que no respectin la
normativa.

• Si durant el transcurs del torneig, un jugador/a no pogués continuar per lesió, aquest pot ser substituït per un altre sempre i quan sigui del mateix nivell de joc o inferior. L’organització haurà d’autoritzar el canvi.